Handelsbetingelser mpweb.dk

Betaling af hjemmeside

Ved henvendelse hos mpWeb.dk startes der typisk en samtale omkring produktets design og hvilke funktioner hjemmesiden skal have.

En opgave sættes først igang efter en forudbetaling på 50% af prisen for projektet og når projektet er klar til at blive uploadet så sendes der en regning på de resterende 50% af det aftalte beløb for projektet.

Kunden har derefter 7 dage til at foretage betaling, regnet fra den dato, hvor fakturaen er skrevet.

Overskrides fristen for betaling Vil samarbejdet ophører og de 50% i forudbetaling refunderes ikke, det dækker det arbejde som der er lavet.  jeg vil fremsende en mail herom.

Levering af hjemmeside og webshop

mpWeb.dk bestræber sig altid på at levere et produkt som lever op til aftalen på det aftalte tidspunkt.

Skulle mpWeb.dk mod forventning være skyld i forsinkelse af produktet, kan mpWeb.dk ikke holdes erstatningsansvarlig for kundens eventuelle manglende indkomst heraf.

Når produktet er Leveret og gennemført, er kunden ejer af produktet. Dette skal forstås sådan, at ønsker kunden efter leveringen at benytte andre udbyderes ydelser til videreudvikling, rådgivning etc. står dette kunden frit for.

At kunden ejer produktet skal derimod ikke forstås således, at mpWeb.dk’s unikke design kan plagieres.

Reference

mpweb.dk må gerne bruge kundens hjemmeside, som, mpweb.dk har lavet for kunden, som reference på mpweb.dk's egen hjemmeside, og på kundens hjemmeside må mpweb.dk godt placere et link til mpweb.dk i footeren på kundens hjemmeside som mpweb.dk har lavet for kunden.

Fortrydelsesret

Hos mpWeb.dk er der jf. ovenfor ved idéudviklingens start en længere samtale omkring designet af produktet og om hvad det skal kunne.

Når kunden har godkendt produktets design, hvilket som regel altid vil foregå skriftligt, bortfalder kundens fortrydelsesret.

Yderligere betingelser

I samtalen med kunden, vil kunden som oftest have ønsker om materialer, som skal vises på kundens hjemmeside såsom billeder, video, tekster osv. Det skal kunden selv levere.

Viser det sig efterfølgende, at kunden ikke har haft det nødvendige ejerskab eller den påkrævede rettighed til disse materialer, kan mpWeb.dk ikke gøres erstatningsansvarlig for dette.